Requisitos de Admisión

Para protexer ós nosos clientes, todos deben cumprir uns requisitos mínimos. Estes datos serán incluídos na ficha de cada mascota xunto con outros como nome, raza, idade, peso, contacto do propietario e do seu veterinario, tratamentos, etc. así como calquer historial veterinarip digno de mención.

No caso de cans con comportamentos de agresividade cara ás persoas, Centro Kennels resérvase o dereito de admisión, salvo que se acepte a corrección do devandito comportamento ao contratar o servizo de etoloxía.

Identificación con Microchip
(Máis fotocopia do DNI do titular)

Cartilla Sanitaria Actualizada
– Vacinas anuais*
– Desparasitacións*

Formulario de Ingreso
Descargue aquí: [wp-svg-icons icon=”download” wrap=”i”]

Seguro de Responsabilidade Civil
(Adxuntar fotocopia, para razas potencialmente perigosas)

* Será obrigatorio ter a vacina contra o moquillo, a parvovirosis , a leptospirosis, a hepatite infecciosa canina, a rabia e a tos das canceiras, así como a desparasitación interna e externa.